Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 31 maja 2023

01:00 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
01:50 Japonia Produkcja przemysłowa wst. kwiecień
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) kwiecień -0,4 % 1,5 % 1,1 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) kwiecień -0,3 % -0,6 %
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) kwiecień 5 % 7 % 6,9 %
03:00 Chiny Chiny Indeks NBS PMI dla przemysłu maj 48,8 49,4 49,2
03:00 Chiny Chiny Indeks NBS PMI dla usług maj 54,5 55,1 56,4
03:30 Australia Australia Inflacja CPI (r/r) kwiecień 6,8 % 6,4 % 6,3 %
03:30 Australia Australia Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) kwiecień 0,6 % 0,3 % 0,3 %
07:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów maj 36 36,1 35,4
08:00 Niemcy Niemcy Ceny importu kwiecień
Ceny importu (m/m) kwiecień -1,7 % -0,5 % -1,1 %
Ceny importu (r/r) kwiecień -7 % -5,9 % -3,8 %
08:30 Węgry Węgry Inflacja producencka kwiecień
Inflacja PPI (m/m) kwiecień -2 % -1,2 %
Inflacja PPI (r/r) kwiecień 15,9 % 21,7 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Sprzedaż detaliczna kwiecień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) kwiecień -2 % -0,1 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) kwiecień -3,7 % -1,4 % -1,9 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. maj
Inflacja CPI wst. (m/m) maj -0,1 % 0,3 % 0,6 %
Inflacja HICP wst. (m/m) maj -0,1 % 0,3 % 0,7 %
Inflacja CPI wst. (r/r) maj 5,1 % 5,5 % 5,9 %
Inflacja HICP wst. (r/r) maj 6 % 6,4 % 6,9 %
08:45 Francja Francja Inflacja producencka kwiecień
Inflacja PPI (m/m) kwiecień -5,1 % 1,9 %
Inflacja PPI (r/r) kwiecień 7,0 % 12,8 %
08:45 Francja Francja Wydatki konsumentów (m/m) kwiecień -1 % 0,3 % -0,8 %
08:45 Francja Francja PKB s.a. fin. (k/k) I kw. 0,2 % 0,2 % 0 %
09:00 Turcja Turcja PKB (r/r) I kw. 4 % 3,9 % 3,5 %
09:55 Niemcy Niemcy Stopa bezrobocia s.a. maj 5,6 % 5,6 % 5,6 %
10:00 Włochy Włochy Produkt Krajowy Brutto fin. I kw.
PKB fin. (k/k) I kw. 0,6 % 0,5 % -0,1 %
PKB fin. (r/r) I kw. 1,9 % 1,8 % 1,4 %
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. maj
Inflacja CPI wst. (m/m) maj 0 % 0,2 % 0,7 %
Inflacja CPI wst. (r/r) maj 13 % 13,2 % 14,7 %
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto fin. I kw.
PKB s.a. fin. (k/k) I kw. 3,8 % 3,9 % -2,3 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) I kw. -0,3 % -0,2 % 2,3 %
PKB s.a. fin. (r/r) I kw. 0,0 % 0,0 % 0,6 %
10:30 Włochy Włochy Wystąpienie publiczne szefa Banku Włoch (Ignazio Visco)
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. maj
Inflacja CPI wst. (m/m) maj 0,3 % -0,1 % 0,4 %
Inflacja CPI wst. (r/r) maj 7,6 % 7,4 % 8,2 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -3,7 % -4,6 %
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. maj
Inflacja CPI wst. (m/m) maj -0,1 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja HICP wst. (m/m) maj -0,2 % 0,2 % 0,6 %
Inflacja CPI wst. (r/r) maj 6,1 % 6,5 % 7,2 %
Inflacja HICP wst. (r/r) maj 6,3 % 6,8 % 7,6 %
14:00 Indie Indie PKB (r/r) IV kw. 6,1 % 5 % 4,4 %
14:30 Kanada Kanada Produkt Krajowy Brutto I kw.
PKB (annualizowany) I kw. 3,1 % 2,4 % -0,1 %
PKB (k/k) I kw. 0,8 % 0,0 %
14:30 Kanada Kanada Miesięczny PKB (m/m) marzec 0 % -0,1 % 0,1 %
14:30 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
14:50 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
14:50 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z Bostonu (Susan Collins)
15:00 Chile Chile Produkcja przemysłowa (r/r) kwiecień -6,4 % -3 % -5,6 %
15:45 USA USA Indeks Chicago PMI maj 40,4 47 48,6
16:00 USA USA Liczba wakatów wg JOLTS kwiecień 10,1 mln 9,37 mln 9,74 mln
17:00 Szwajcaria Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
19:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
19:30 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Philip Jefferson)
20:00 USA USA Beżowa Księga maj
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 5,2 mln brk -1 mln brk -6,8 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto