Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 26 maja 2023

08:00 Szwecja Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej kwiecień
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) kwiecień 2,8 % -1,5 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) kwiecień -6,5 % -10,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej kwiecień
Sprzedaż detaliczna (m/m) kwiecień 0,5 % 0,3 % -1,2 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) kwiecień -3 % -2,8 % -3,9 %
08:00 Szwecja Szwecja Inflacja PPI (r/r) kwiecień 1,3 % 3,5 %
08:00 Norwegia Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) kwiecień -1,2 % 0,2 % -0,2 %
08:45 Francja Francja Indeks zaufania konsumentów maj 83 84 83
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto