Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 26 maja 2023

14:30 USA USA Raport nt. wydatków Amerykanów kwiecień
Wydatki Amerykanów (m/m) kwiecień 0,8 % 0,3 % 0,1 %
PCE core (m/m) kwiecień 0,4 % 0,3 % 0,3 %
PCE (m/m) kwiecień 0,4 % 0,1 %
PCE core (r/r) kwiecień 4,7 % 4,6 % 4,6 %
PCE (r/r) kwiecień 4,4 % 4,2 %
14:30 USA USA Dochody Amerykanów (m/m) kwiecień 0,4 % 0,4 % 0,3 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) kwiecień -0,2 % 0 % 0,3 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) kwiecień 1,1 % -1 % 3,3 %
14:30 USA USA Saldo obrotów towarowych (USD) kwiecień -96,77 mld -85,7 mld -82,7 mld
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan fin. maj
Indeks Uniwersytetu Michigan fin. maj 59,2 57,8 63,5
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe fin. maj 4,2 4,5 4,6
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe fin. maj 3,1 3,2 3
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 570 575
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto