Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 26 stycznia 2023

08:00 Norwegia Norwegia Stopa bezrobocia s.a. listopad 3,4 % 3,2 % 3,1 %
08:00 Szwecja Szwecja Bilans handlu zagranicznego (SEK) grudzień -1,2 mld -6,5 mld
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania konsumentów styczeń 56,3 55,4
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania w przemyśle styczeń 99,5 103,7
09:00 Hiszpania Hiszpania Stopa bezrobocia IV kw. 12,87 % 12,5 % 12,67 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI styczeń -23 -5 11
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto