Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 26 stycznia 2023

14:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB (annualizowany) wst. IV kw. 2,9 % 2,6 % 3,2 %
Konsumpcja prywatna (annualizowana) wst. IV kw. 2,1 % 2,3 %
Deflator PKB wst. (k/k) IV kw. 3,5 % 3,3 % 4,4 %
PCE core wst. (k/k) IV kw. 3,9 % 4,0 % 4,7 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) grudzień -0,1 % -0,2 % 0,1 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) grudzień 5,6 % 2,5 % -1,7 %
14:30 USA USA Saldo obrotów towarowych (USD) grudzień -90,27 mld -88,4 mld -83,35 mld
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 186 tys. 205 tys. 192 tys.
16:00 USA USA Sprzedaż nowych domów grudzień 616 tys. 615 tys. 602 tys.
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -91 mld -79 mld -82 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu styczeń -4 -6
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto