Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 25 stycznia 2023

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad -0,1 % 0,1 % 0,9 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) listopad 0,4 % 0,5 %
Inflacja PPI (r/r) listopad 16,2 % 17,5 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) listopad 13 % 13,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień -0,8 % 0,3 % -0,1 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) grudzień 0,1 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień 14,7 % 16,2 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) grudzień 12,4 % 13 %
08:00 Szwecja Szwecja Inflacja PPI (r/r) grudzień 18,7 % 19,50 %
10:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu Ifo styczeń 90,2 90,2 88,6
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto