Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 25 stycznia 2023

  Chiny - Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
01:30 Australia Australia Inflacja konsumencka IV kw.
Inflacja CPI (k/k) IV kw. 1,9 % 1,6 % 1,8 %
Inflacja CPI (r/r) IV kw. 7,8 % 7,5 % 7,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka listopad
Inflacja PPI (m/m) listopad -0,1 % 0,1 % 0,9 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) listopad 0,4 % 0,5 %
Inflacja PPI (r/r) listopad 16,2 % 17,5 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) listopad 13 % 13,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień -0,8 % 0,3 % -0,1 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) grudzień 0,1 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień 14,7 % 16,2 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) grudzień 12,4 % 13 %
08:00 Szwecja Szwecja Inflacja PPI (r/r) grudzień 18,7 % 19,50 %
08:30 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) listopad 16,7 % 18,1 %
10:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu Ifo styczeń 90,2 90,2 88,6
10:00 Polska Polska Stopa bezrobocia grudzień 5,2 % 5,2 % 5,1 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 7 % 27,9 %
16:00 Kanada Kanada Decyzja BoC ws. stóp procentowych styczeń 4,50 % 4,50 % 4,25 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień 0,53 mln brk 1,6 mln brk 8,41 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,76 mln brk 2,1 mln brk 3,48 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,51 mln brk -1,6 mln brk -1,94 mln brk
16:30 Kanada Kanada Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej IV kw.
17:15 Kanada Kanada Konferencja prasowa Banku Kanady IV kw.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto