Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Niemcy

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 25 listopada 2022

08:00 Niemcy Niemcy Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 0,4 % 0,3 % 0,1 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) III kw. 1,2 % 1,1 % 1,7 %
08:00 Niemcy Niemcy Indeks zaufania konsumentów - GfK grudzień -40,2 -39,5 -41,9
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto