Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 24 listopada 2022

  USA - Święto Dziękczynienia - dzień wolny
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu wst. listopad 49,4 50,9 50,7
08:00 Norwegia Norwegia Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 3,2 % 3,2 %
08:45 Francja Francja Indeks zaufania biznesu listopad 101 102 103
09:00 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) wrzesień 17,5 % 16,5 %
09:30 Szwecja Szwecja Decyzja ws. stóp procentowych listopad
Stopa procentowa listopad 2,50 % 2,50 % 1,75 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka listopad
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej listopad -44 -45,5
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej listopad -33,8 -35,7
10:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu Ifo listopad 86,3 85 84,5
12:00 Turcja Turcja Decyzja ws. stóp procentowych listopad
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa listopad 9,00 % 9,00 % 10,5 %
Stopa pożyczkowa - overnight listopad 10,50 % 12,00 %
Stopa depozytowa - overnight listopad 7,50 % 9,00 %
Stopa płynnościowa listopad 13,50 % 15,00 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI listopad -5 -8 -4
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB październik
14:00 Polska Polska Podaż pieniądza M3 (r/r) październik 7 % 7,5 % 7,7 %
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Sprzedaż detaliczna (k/k) III kw. 0,4 % 0,5 % -2,2 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto