Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 23 września 2022

15:45 USA USA Indeks PMI dla przemysłu wst. wrzesień 51,8 51,1 51,5
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług wst. wrzesień 49,2 45 43,7
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 602 599
20:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
20:05 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
20:05 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto