Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Wlk. Brytania

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 23 września 2022

10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla przemysłu wst. wrzesień 48,5 47,5 47,3
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług wst. wrzesień 49,2 50 50,9
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI wrzesień -20 9 37
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto