Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 9 sierpnia 2022

02:30 Australia Australia Indeks zaufania konsumentów sierpień -3 % -3 %
03:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu lipiec 7 1
08:00 Rumunia Rumunia Bilans handlu zagranicznego (EUR) czerwiec -2,69 mld -2,72 mld
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec 2,3 % 1,5 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 13,7 % 13,1 % 11,7 %
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) czerwiec -78,4 mln 161,4 mln
14:30 USA USA Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k) II kw. 10,8 % 9,1 % 12,7 %
14:30 USA USA Wydajność pracy wst. (k/k) II kw. -4,6 % -4,5 % -7,4 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 2,16 mln brk -0,4 mln brk 2,16 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto