Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 8 sierpnia 2022

01:50 Japonia Bilans płatniczy czerwiec
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) czerwiec -132,4 mld -700 mld 128,4 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) czerwiec 838,3 mld 8,2 mld
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy lipiec
Stopa bezrobocia n.s.a. lipiec 2 % 2 % 2 %
Stopa bezrobocia s.a. lipiec 2,2 % 2,2 % 2,2 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) czerwiec 0,3 % -2,3 %
09:00 Czechy Czechy Stopa bezrobocia lipiec 3,3 % 3,2 % 3,1 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) czerwiec -12,1 mld -21 mld -23,2 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) czerwiec 1,7 % 2,4 % 3,3 %
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. czerwiec -471 mln -95 mln
10:00 Norwegia Norwegia Indeks PMI dla przemysłu lipiec 54,6 56
10:30 Strefa Euro Strefa Euro Indeks Sentix sierpień -25,2 -24,6 -26,4
14:00 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) lipiec 1,4 % 1,2 % 0,9 %
14:30 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) lipiec 0,08 mln -11 mln
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto