Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 24 czerwca 2022

12:15 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
13:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan fin. czerwiec
Indeks Uniwersytetu Michigan fin. czerwiec 50 50,2 58,4
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe fin. czerwiec 5,3 5,4 5,3
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe fin. czerwiec 3,1 3,3 3
16:00 USA USA Sprzedaż nowych domów maj 696 tys. 585 tys. 629 tys.
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 594 584
22:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto