Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Węgry

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 1 grudnia 2021

09:00 Węgry Węgry Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 4,5 % 2,4 %
Inflacja PPI (r/r) październik 18,5 % 14 %
09:00 Węgry Węgry Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 0,7 % 0,7 % 2 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) III kw. 6,1 % 6,1 % 17,8 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. 6,1 % 6,1 % 17,3 %
09:00 Węgry Węgry Indeks PMI dla przemysłu listopad 52,2 52,9
14:00 Węgry Węgry Protokół z posiedzenia NBH listopad
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto