Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 22 lipca 2021

  Japonia - Dzień Oceanu - dzień wolny
  Turcja - Święto Ofiar - dzień wolny
01:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ czerwiec
08:45 Francja Francja Indeks zaufania biznesu lipiec 110 108 108
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza lipiec
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI lipiec 17 16 19
13:45 Strefa Euro Strefa Euro Decyzja ws. stóp procentowych lipiec
Stopa refinansowa lipiec 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Stopa depozytowa lipiec -0,50 % -0,50 % -0,50 %
14:00 Polska Polska Podaż pieniądza M3 (r/r) czerwiec 7,4 % 7,8 % 9,0 %
14:30 Strefa Euro Strefa Euro Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB lipiec
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 419 tys. 350 tys. 368 tys.
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym czerwiec 5,9 mln 5,9 mln 5,8 mln
16:00 USA USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec 0,7 % 0,9 % 1,2 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 49 mld 42 mld 55 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu lipiec 41 30
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto