Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 21 lipca 2021

  Turcja - Święto Ofiar - dzień wolny
01:50 Japonia Handel zagraniczny czerwiec
Bilans handlu zagranicznego (JPY) czerwiec 383,2 mld 460 mld -187,1 mld
Eksport (r/r) czerwiec 48,6 % 46,2 % 49,6 %
Import (r/r) czerwiec 32,7 % 29,0 % 27,9 %
08:00 Słowacja Słowacja Stopa bezrobocia czerwiec 7,8 % 7,9 % 7,9 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka lipiec
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej lipiec -13,5 -14,8
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej lipiec -8,2 -9,0
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa czerwiec
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) czerwiec 3,4 % 3,0 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) czerwiec 4,4 % 7,1 % 4,7 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej czerwiec
Sprzedaż detaliczna (m/m) czerwiec 3,4 % 2,6 % 8,4 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) czerwiec 13,0 % 11,5 % 19,1 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) czerwiec 8,6 % 8,6 % 13,9 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -4,0 % 16,0 %
14:30 Kanada Kanada Indeks cen nowych domów (m/m) czerwiec 0,6 % 1,1 % 1,4 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień 2,11 mln brk -4,1 mln brk -7,9 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,12 mln brk -1,4 mln brk 1,04 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,35 mln brk 0,0 mln brk -3,66 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto