Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 4 maja 2021

  Japonia - Dzień Zieleni - dzień wolny
  Chiny - Święto Pracy - dzień wolny
03:30 Australia Australia Bilans handlu zagranicznego (AUD) marzec 5,57 mld 8,0 mld 7,6 mld
06:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych maj 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto