Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 4 maja 2021

14:30 USA USA Handel zagraniczny marzec
Bilans handlu zagranicznego (USD) marzec -74,4 mld -74,3 mld -70,5 mld
Eksport (USD) marzec 200,03 mld 187,59 mld
Import (USD) marzec 274,48 mld 258,1 mld
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) marzec 1,9 % 1,6 % -0,3 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) marzec 0,8 % 0,5 % -0,9 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) marzec 1,1 % 1,3 % -0,5 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -7,69 mln brk -2,2 mln brk 0,43 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto