Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 10 lutego 2021

08:00 Norwegia Norwegia Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (r/r) styczeń 2,5 % 1,7 % 1,4 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) styczeń 2,7 % 2,4 % 3,0 %
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka fin. styczeń
Inflacja CPI fin. (m/m) styczeń 0,8 % 0,8 % 0,5 %
Inflacja HICP fin. (m/m) styczeń 1,4 % 1,4 % 0,6 %
Inflacja CPI fin. (r/r) styczeń 1,0 % 1,0 % -0,3 %
Inflacja HICP fin. (r/r) styczeń 1,6 % 1,6 % -0,7 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja PPI (r/r) styczeń 0,6 % -5,7 %
08:45 Francja Francja Produkcja przemysłowa (m/m) grudzień -0,8 % 0,2 % -0,7 %
09:30 Szwecja Szwecja Decyzja ws. stóp procentowych luty
Stopa procentowa luty 0,0 % 0,0 % 0,0 %
14:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
18:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto