Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 9 lutego 2021

01:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu styczeń 10 4
08:00 Niemcy Niemcy Handel zagraniczny grudzień
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) grudzień 16,1 mld 16,0 mld 16,0 mld
Import s.a. (m/m) grudzień -0,1 % -1,1 % 5,4 %
Eksport s.a. (m/m) grudzień 0,1 % -1,3 % 2,3 %
08:00 Rumunia Rumunia Bilans handlu zagranicznego (EUR) grudzień -1,952 mld -1,573 mld
09:00 Chiny Chiny Podaż pieniądza M2 (r/r) styczeń 9,4 % 10,0 % 10,1 %
09:00 Chiny Chiny Nowe kredyty (CNY) styczeń 3580 mld 3500 mld 1260 mld
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) grudzień -0,2 % 0,3 % -1,4 %
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -3,5 mln brk 1,3 mln brk -4,26 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto