Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Niemcy

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 9 grudnia 2020

08:00 Niemcy Niemcy Handel zagraniczny październik
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) październik 18,2 mld 18,0 mld 17,6 mld
Import s.a. (m/m) październik 0,3 % 1,0 % 0,2 %
Eksport s.a. (m/m) październik 0,8 % 1,2 % 2,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto