Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 10 listopada 2020

00:50 Japonia Bilans płatniczy wrzesień
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) wrzesień 1660,2 mld 1994 mld 2114,5 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) wrzesień 1345,5 mld 1659,3 mld
01:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu październik 5 -4
02:30 Chiny Chiny Inflacja CPI (r/r) październik 0,5 % 0,8 % 1,7 %
02:30 Chiny Chiny Inflacja PPI (r/r) październik -2,1 % -2,0 % -2,1 %
07:30 Francja Francja Stopa bezrobocia s.a. III kw. 9,0 % 7,9 % 7,1 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja konsumencka październik
Inflacja bazowa CPI (r/r) październik 3,4 % 3,4 % 3,3 %
Inflacja CPI (r/r) październik 1,7 % 1,7 % 1,6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia wrzesień
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) wrzesień 1,9 % 1,5 % 0,8 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) wrzesień 1,3 % 1,0 % 0,0 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja PPI (r/r) październik -6,0 % -9,6 %
08:00 Turcja Turcja Stopa bezrobocia wrzesień 13,2 % 13,4 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych październik -29,8 tys. 50,0 tys. 28,0 tys.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia wrzesień 4,8 % 4,8 % 4,5 %
08:45 Francja Francja Produkcja przemysłowa (m/m) wrzesień 1,4 % 0,8 % 1,1 %
09:00 Czechy Czechy Inflacja konsumencka październik
Inflacja CPI (m/m) październik 0,2 % 0,2 % -0,6 %
Inflacja CPI (r/r) październik 2,9 % 3,0 % 3,2 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka październik
Inflacja CPI (m/m) październik 0,2 % -0,4 %
Inflacja CPI (r/r) październik 3,0 % 3,1 % 3,4 %
09:00 Słowacja Słowacja Produkcja przemysłowa (r/r) wrzesień -0,2 % -2,0 % -0,9 %
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) wrzesień -5,6 % -2,0 % 7,4 %
10:00 Polska Polska Raport o inflacji
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW listopad 39,0 41,7 56,1
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP październik
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)
20:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
22:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -5,1 mln brk -1,3 mln brk -8,0 mln brk
23:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto