Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 9 listopada 2020

07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy październik
Stopa bezrobocia n.s.a. październik 3,2 % 3,3 % 3,2 %
Stopa bezrobocia s.a. październik 3,3 % 3,4 % 3,4 %
08:00 Niemcy Niemcy Handel zagraniczny wrzesień
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) wrzesień 17,8 mld 15,8 mld 15,4 mld
Eksport s.a. (m/m) wrzesień 2,3 % 2,0 % 2,9 %
Import s.a. (m/m) wrzesień -0,1 % 2,1 % 5,8 %
08:00 Rumunia Rumunia Bilans handlu zagranicznego (EUR) wrzesień -1,541 mld -1,514 mld
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) wrzesień 707,9 mln 396 mln 310,3 mln
10:30 Strefa Euro Strefa Euro Indeks Sentix listopad -10,0 -16,0 -8,3
11:35 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
12:30 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) październik 1208 mln 886 mln
13:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
19:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
20:20 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto