Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 30 października 2020

00:30 Japonia Stopa bezrobocia wrzesień 3,0 % 3,1 % 3,0 %
00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) październik -0,5 % -0,5 % -0,2 %
00:50 Japonia Produkcja przemysłowa wst. wrzesień
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) wrzesień 4,0 % 3,2 % 1,0 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) wrzesień -9,0 % -13,8 %
01:30 Australia Australia Inflacja producencka III kw.
Inflacja PPI (k/k) III kw. 0,4 % 0,4 % -1,2 %
Inflacja PPI (r/r) III kw. -0,4 % -0,4 %
01:30 Australia Australia Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) wrzesień 0,1 % 0,1 % 0,0 %
07:30 Francja Francja PKB s.a. wst. (k/k) III kw. 18,2 % 15,4 % -13,7 %
07:30 Francja Francja Wydatki konsumentów (m/m) wrzesień -5,1 % -1,0 % 2,2 %
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna wrzesień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) wrzesień -2,2 % -0,8 % 1,8 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) wrzesień 6,5 % 6,6 % 3,0 %
08:00 Turcja Turcja Bilans handlu zagranicznego (USD) wrzesień -4,83 mld -6,28 mld
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Nationwide (m/m) październik 0,8 % 0,4 % 0,9 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Sprzedaż detaliczna wrzesień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) wrzesień -3,6 % -2,1 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) wrzesień 0,3 % 2,8 % 4,0 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. październik
Inflacja HICP wst. (m/m) październik -0,1 % 0,0 % -0,6 %
Inflacja CPI wst. (m/m) październik -0,1 % 0,0 % -0,5 %
Inflacja HICP wst. (r/r) październik 0,0 % 0,1 % 0,0 %
Inflacja CPI wst. (r/r) październik 0,0 % 0,1 % 0,0 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkt Krajowy Brutto wst. III kw.
PKB s.a. wst. (k/k) III kw. 16,7 % 13,5 % -17,8 %
PKB s.a. wst. (r/r) III kw. -8,7 % -12,4 % -21,5 %
09:00 Czechy Czechy Produkt Krajowy Brutto wst. III kw.
PKB s.a. wst. (k/k) III kw. 6,2 % 5,0 % -8,7 %
PKB s.a. wst. (r/r) III kw. -5,8 % -6,9 % -10,9 %
09:00 Włochy Włochy Stopa bezrobocia wrzesień 9,6 % 10,0 % 9,7 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Indeks instytutu KOF październik 106,6 107 110,1
09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. sierpień 272 mln 251 mln 207 mln
09:00 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) sierpień 9,1 % 10,8 %
10:00 Włochy Włochy Produkt Krajowy Brutto wst. III kw.
PKB wst. (k/k) III kw. 16,1 % 11,2 % -13,0 %
PKB wst. (r/r) III kw. -4,7 % -8,6 % -17,9 %
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. październik
Inflacja CPI wst. (m/m) październik 0,1 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) październik 3,0 % 3,1 % 3,2 %
10:00 Niemcy Niemcy Produkt Krajowy Brutto wst. III kw.
PKB s.a. wst. (k/k) III kw. 8,2 % 7,3 % -9,8 %
PKB n.s.a. wst. (r/r) III kw. -4,1 % -5,2 % -11,3 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto wst. III kw.
PKB s.a. wst. (k/k) III kw. 12,7 % 9,2 % -11,8 %
PKB s.a. wst. (r/r) III kw. -4,3 % -7,0 % -14,8 %
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. październik
Inflacja CPI wst. (m/m) październik 0,2 % 0,2 % -0,7 %
Inflacja CPI wst. (r/r) październik -0,3 % -0,4 % -0,6 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) październik -0,3 % -0,3 % -0,3 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Stopa bezrobocia wrzesień 8,3 % 8,3 % 8,3 %
13:00 Chile Chile Stopa bezrobocia wrzesień 12,3 % 12,8 % 12,9 %
13:06 Chile Chile Produkcja przemysłowa (r/r) wrzesień 5,3 % -3,5 % -8,2 %
13:30 USA USA Raport nt. wydatków Amerykanów wrzesień
PCE (m/m) wrzesień 0,2 % 0,3 %
PCE core (m/m) wrzesień 0,2 % 0,2 % 0,3 %
Wydatki Amerykanów (m/m) wrzesień 1,4 % 1,0 % 1,0 %
PCE core (r/r) wrzesień 1,5 % 1,7 % 1,4 %
PCE (r/r) wrzesień 1,4 % 1,3 %
13:30 Kanada Kanada Inflacja producencka wrzesień
Inflacja IPPI (m/m) wrzesień -0,1 % 0,3 %
Inflacja IPPI (r/r) wrzesień -2,2 % -2,3 %
13:30 USA USA Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) III kw. 0,5 % 0,5 % 0,5 %
13:30 USA USA Dochody Amerykanów (m/m) wrzesień 0,9 % 0,5 % -2,5 %
13:30 Kanada Kanada Miesięczny PKB (m/m) sierpień 1,2 % 0,9 % 3,1 %
14:45 USA USA Indeks Chicago PMI październik 61,1 58,3 62,4
15:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan fin. październik
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe fin. październik 2,4 2,4 2,7
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe fin. październik 2,6 2,7 2,6
Indeks Uniwersytetu Michigan fin. październik 81,8 81,2 80,4
16:30 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann)
18:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 221 211
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto