Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 29 października 2020

  Turcja - Święto Narodowe - dzień wolny
00:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
00:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) wrzesień -8,7 % -7,7 % -1,9 %
01:30 Australia Australia Ceny importu i eksportu III kw.
Ceny importu (k/k) III kw. -3,5 % -2,3 % -1,9 %
Ceny eksportu (k/k) III kw. -5,1 % -2,4 %
04:12 Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych październik -0,1 % -0,1 % -0,1 %
06:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów październik 33,6 35,5 32,7
07:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ październik
09:00 Węgry Węgry Stopa bezrobocia wrzesień 4,4 % 4,6 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) październik -1,0 % -0,6 % -0,6 %
09:55 Niemcy Niemcy Stopa bezrobocia s.a. październik 6,2 % 6,3 % 6,3 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny wrzesień 91,5 tys. 75,0 tys. 85,5 tys.
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) wrzesień 0,9 % 0,3 % -0,5 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza październik
Indeks nastrojów biznesu październik -0,74 -1,20
Indeks nastrojów w gospodarce październik 90,9 89,5 90,9
Indeks nastrojów konsumentów październik -15,5 -15,5 90,9
Indeks nastrojów producentów październik -9,6 -11,0 -11,4
Indeks nastrojów w usługach październik -11,8 -15,5 -11,2
13:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto wst. III kw.
PKB (annualizowany) wst. III kw. 33,1 % 31,0 % -31,4 %
Konsumpcja prywatna (annualizowana) wst. III kw. 40,7 % -33,2 %
Deflator PKB wst. (k/k) III kw. 3,7 % 2,8 % -2,1 %
PCE core wst. (k/k) III kw. 3,5 % 4,0 % -0,8 %
13:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 751 tys. 775 tys. 791 tys.
13:30 Kanada Kanada Pozwolenia na budowę domów (m/m) wrzesień 17,0 % 1,4 %
13:45 Strefa Euro Strefa Euro Decyzja ws. stóp procentowych październik
Stopa refinansowa październik 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Stopa depozytowa październik -0,50 % -0,50 % -0,50 %
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. październik
Inflacja CPI wst. (m/m) październik 0,1 % 0,0 % -0,2 %
Inflacja HICP wst. (m/m) październik 0,0 % 0,0 % -0,4 %
Inflacja CPI wst. (r/r) październik -0,2 % -0,3 % -0,2 %
Inflacja HICP wst. (r/r) październik -0,5 % -0,4 % -0,4 %
14:30 Strefa Euro Strefa Euro Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB październik
15:00 USA USA Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) wrzesień -2,2 % 3,5 % 8,8 %
15:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 29 mld 37 mld 49 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto