Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 31 sierpnia 2020

  Wlk. Brytania - Letnie Święto Bankowe - dzień wolny
01:50 Japonia Produkcja przemysłowa wst. lipiec
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) lipiec 8,0 % 5,8 % 1,9 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) lipiec -16,1 % -18,2 %
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) lipiec -2,8 % -1,7 % 3,9 %
03:00 Chiny Chiny Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP sierpień 51,0 51,2 51,1
03:00 Australia Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) sierpień 0,1 % 0,9 %
03:00 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług wg CFLP sierpień 55,2 54,0 54,2
03:30 Australia Australia Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) II kw. -3,0 % -1,0 % -1,2 %
03:30 Australia Australia Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) lipiec -0,1 % -0,1 % -0,2 %
07:00 Japonia Indeks zaufania konsumentów sierpień 29,3 28,7 29,5
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Sprzedaż detaliczna lipiec
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) lipiec 0,7 % -3,8 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) lipiec 4,1 % 0,9 % 3,3 %
09:00 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) czerwiec 15,6 % 9,4 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) sierpień -0,6 % -0,6 % -0,7 %
09:03 Turcja Turcja Bilans handlu zagranicznego (USD) lipiec -2,70 mld -2,85 mld
09:03 Turcja Turcja PKB (r/r) II kw. -9,9 % -11,8 % 4,5 %
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto fin. II kw.
PKB s.a. fin. (k/k) II kw. -8,9 % -8,9 % -0,4 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) II kw. -8,2 % -8,2 % 2,0 %
PKB s.a. fin. (r/r) II kw. -7,9 % -7,9 % 1,7 %
10:00 Włochy Włochy Produkt Krajowy Brutto fin. II kw.
PKB fin. (k/k) II kw. -12,8 % -12,4 % -5,4 %
PKB fin. (r/r) II kw. -17,7 % -17,3 % -5,5 %
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. sierpień
Inflacja CPI wst. (m/m) sierpień 0,3 % 0,3 % -0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) sierpień -0,5 % -0,5 % -0,4 %
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. sierpień
Inflacja CPI wst. (m/m) sierpień -0,1 % 0,0 % -0,5 %
Inflacja HICP wst. (m/m) sierpień -0,2 % 0,0 % -0,5 %
Inflacja CPI wst. (r/r) sierpień 0,0 % 0,1 % -0,1 %
Inflacja HICP wst. (r/r) sierpień -0,1 % 0,1 % 0,0 %
14:07 Indie Indie PKB (r/r) I kw. -23,9 % -18,3 % 3,1 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja producencka lipiec
Inflacja IPPI (m/m) lipiec 0,7 % 0,8 % 0,2 %
Inflacja IPPI (r/r) lipiec -2,3 % -3,3 %
14:30 Kanada Kanada Pozwolenia na budowę domów (m/m) lipiec -3,0 % 5,5 % 5,7 %
15:00 Chile Chile Produkcja przemysłowa (r/r) lipiec -7,2 % -8,3 %
15:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)
16:30 USA USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu sierpień 8,0 -3,0
16:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto