Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 13 sierpnia 2020

09:00 Czechy Czechy Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec 0,4 % 0,2 % 0,6 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 3,4 % 3,1 % 3,3 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec 0,1 % 0,1 % -0,1 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 1,7 % 1,7 % 1,8 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) czerwiec 1,81 mld 4,5 mld 4,24 mld
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy czerwiec
Saldo obrotów towarowych (EUR) czerwiec 2666 mln 1389 mln
Saldo rachunku bieżącego (EUR) czerwiec 2842 mln 2000 mln 2321 mln
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto