Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020

  Japonia - Dzień Góry - dzień wolny
03:30 Chiny Chiny Inflacja CPI (r/r) lipiec 2,7 % 2,6 % 2,5 %
03:30 Chiny Chiny Inflacja PPI (r/r) lipiec -2,4 % -2,5 % -3,0 %
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy lipiec
Stopa bezrobocia n.s.a. lipiec 3,2 % 3,2 %
Stopa bezrobocia s.a. lipiec 3,3 % 3,4 % 3,3 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja bazowa CPI (r/r) lipiec 3,5 % 3,1 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 1,3 % 1,4 %
08:00 Norwegia Norwegia Inflacja PPI (r/r) lipiec -13,3 % -14,4 %
08:00 Rumunia Rumunia Bilans handlu zagranicznego (EUR) czerwiec -1,321 mld -1,251 mld
09:00 Turcja Turcja Stopa bezrobocia czerwiec 12,9 % 12,8 %
09:00 Słowacja Słowacja Produkcja przemysłowa (r/r) czerwiec -8,5 % -18,0 % -33,3 %
10:30 Strefa Euro Strefa Euro Indeks Sentix sierpień -13,4 -15,1 -18,2
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto