Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Wlk. Brytania

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 21 stycznia 2020

10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia listopad
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) listopad 3,4 % 3,4 % 3,5 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) listopad 3,2 % 3,1 % 3,2 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia listopad 3,8 % 3,8 % 3,8 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych grudzień 14,9 tys. 33,4 tys. 14,9 tys.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto