Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 22 stycznia 2020

00:30 Australia Australia Indeks zaufania konsumentów styczeń -1,8 % -1,9 %
08:45 Francja Francja Indeks zaufania biznesu styczeń 100 101 98
09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC styczeń 101,3 101,6
10:00 Polska Polska Ceny produkcji grudzień
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) grudzień 0,1 % -0,2 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) grudzień 2,9 % 3,0 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) grudzień 1,0 % 0,9 % -0,1 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa grudzień
Produkcja przemysłowa (m/m) grudzień -9,4 % -5,8 %
Produkcja przemysłowa (r/r) grudzień 3,8 % 6,1 % 1,4 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) grudzień 2,1 % 5,4 %
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza styczeń
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI styczeń -22 -25 -28
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -1,2 % 30,2 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja bazowa CPI (m/m) grudzień -0,4 % -0,2 %
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,0 % 0,0 % -0,1 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) grudzień 1,7 % 1,8 % 1,9 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 2,2 % 2,2 % 2,2 %
14:30 Kanada Kanada Indeks cen nowych domów (m/m) grudzień 0,2 % -0,1 %
14:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) listopad -1,2 % -0,3 % -1,2 %
15:00 USA USA Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m) listopad 0,2 % 0,3 % 0,2 %
16:00 Kanada Kanada Decyzja BoC ws. stóp procentowych styczeń 1,75 % 1,75 % 1,75 %
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym grudzień 5,54 mln 5,43 mln 5,35 mln
16:30 Australia Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board listopad -0,3 % 0,2 %
16:30 Kanada Kanada Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej IV kw.
17:15 Kanada Kanada Konferencja prasowa Banku Kanady IV kw.
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 1,6 mln brk -1,3 mln brk 1,1 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto