Ruszył book-building na max. 18,35 mln akcji serii L Mirbudu, potrwa najdalej do 13 VI

Aktualności

Proces book-buildingu na subskrypcję prywatną nie więcej niż 18 348 800 akcji serii L Mirbudu (stanowiących do 19,99% wszystkich akcji w spółce istniejących na dzień podjęcia uchwały emisyjnej) rozpoczął się 10 czerwca i potrwa nie dłużej niż do końca dnia 13 czerwca, podała spółka.

"Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzanej emisji akcji serii L pomniejszone o koszty emisji na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych obecnie przez spółkę, tj. na rozwój pionu budownictwa infrastruktury kolejowej (cel 1) oraz na rozwój pionu budownictwa infrastruktury drogowej (cel 2). Całkowite nakłady kapitałowe na te cele spółka szacuje na poziomie ok. 280-290 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Oferta nowych akcji przeprowadzana jest na zasadach określonych w: (a) uchwale zarządu spółki z 10 czerwca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L, dematerializacji akcji serii L i praw do akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii L lub praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz w uchwale zarządu z 10 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji zwykłych serii L.

"Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez zarząd spółki, przede wszystkim, w oparciu o wyniki procesu book-buildingu. […] Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych do dnia 19 czerwca 2024 r., a wpłaty wkładów pieniężnych za akcje serii L zostaną dokonane w terminach wskazanych w umowach objęcia tych akcji, tj. nie później niż do dnia 19 czerwca 2024 r., godz. 16:00" - czytamy dalej.

Mirbud zawarł umowę o pełnienie funkcji doradcy transakcyjnego i oferowania akcji z Ipopema Securities, działającym jako wyłączny globalny koordynator, prowadzący księgę popytu, oferujący i agent rozliczeniowy.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Wiadomości
Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,08 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ...

Jaki dysk SSD do gier wybrać? Poradnik zakupowy

Dysk twardy to jeden z najważniejszych elementów każdego komputera. Przy zakupie nowego sprzętu warto więc poważnie zastanowić się nad tym, ...

Jak obniżać koszty w handlu międzynarodowym, czyli o kursie dolara i innych walut

W dzisiejszym świecie normą jest, że kursy walut ulegają wahaniom. Świetnym przykładem jest kurs dolara do złotego. Jeszcze w 2022 ...

Opanuj HTML i CSS z GoIT: Podstawy projektowania stron internetowych

Zastanawiasz się nad nauką HTML i CSS? Rozważ kurs GoIT - twój kompletne źródło wiedzy o projektowaniu stron internetowych. Odkryj ...

Co musisz wiedzieć o zdolności kredytowej?

Jak powszechnie wiadomo, zdolność kredytowa to pojęcie, które jest nieodłącznym elementem każdej decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.  Bez względu na to, ...

Konto oszczędnościowe - jak wybrać najlepsze?

Konto oszczędnościowe to jeden z popularnych dodatków do rachunków osobistych, z którego korzysta wiele osób. Jest tak samo popularny, jak ...