Alior Bank miał 216,21 mln zł zysku netto, 84,22 mld zł aktywów w II kw. 2022 r.

Aktualności

Alior Bank odnotował 216,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 123,81 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 971,76 mln zł wobec 666,66 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 220,6 mln zł wobec 183,38 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 84,22 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

W I poł. 2022 r. bank miał 385,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 231,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank tłumaczy wzrost zysku wyjściem gospodarki z kryzysu popandemicznego, poprawą jakości portfela kredytowego skutkującą spadkiem odpisów oraz znacznemu wzrostowi stopy referencyjnej.

"Wynik netto II kw. 2022 był obciążony kosztem przystąpienia do Systemu Ochrony w kwocie 195 mln zł, co wiązało się z brakiem składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG w wysokości 30 mln zł. Łączny wpływ tych zdarzeń na zysk netto Grupy Alior Banku w II kw. 2022 wyniósł ok. 128 mln zł" - czytamy w prezentacji.

Bank podkreśla, że bez uwzględnienia tych zdarzeń skorygowany zysk netto w II kw. 2022 wyniósł ok. 344 mln zł, natomiast skorygowany zysk netto w I połowie 2022 roku wyniósł ok. 570 mln zł.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu 2022 r. wzrósł o 13,9% r/r do 411 mln zł. Na wynik złożyło się 804 mln zł przychodów prowizyjnych (wzrost o 21,5% r/r) oraz 393 mln zł kosztów prowizyjnych (wzrost o 30,6% r/r).

Koszty działania w I półroczu 2022 r. wzrosły r/r o 287 mln zł do 1 084 mln zł. Bank tłumaczy w sprawozdaniu,  że na wzrost kosztów największy wpływ miało przystąpienie do Systemu Ochrony, co skutkowało wpłatą do funduszu pomocowego 195,5 mln zł oraz wyższa o 18 mln zł składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji prowadzony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

"Z wyłączeniem tych elementów, wzrost kosztów działania grupy w I półroczu 2022 r. wzrósł r/r o ok. 9% do poziomu 871 mln zł i wynikał głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych, wyższych kosztów związanych z działaniami marketingowymi oraz projektami IT, jak również z ogólnym inflacyjnym wzrostem kosztów" - czytamy w sprawozdaniu.

W I połowie 2022 r. zwiększyło się saldo kredytów hipotecznych (+ 3,3% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2021 r.), natomiast kredyty konsumpcyjne i Consumer Finance zanotowały spadek o kolejno 4,1% i 3,1%.

Wartość kredytów netto udzielonych w ramach segmentu biznesowego wyniosła na koniec I półrocza 2022 r. 22,2 mld zł i była o 1,6% wyższa niż na koniec 2021 r.

Bank poinformował również, że zaangażowania w kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły z 23% na koniec I półrocza 2021 r. do 25% na koniec I półrocza 2022 r. (wg wartości brutto) w strukturze portfela kredytowego.

Bank przypomniał też o swoich szacunkach wpływu tzw. wakacji kredytowych na wyniki. Według szacunków Aliora, przy założeniu, iż 60% klientów skorzysta z wakacji kredytowych rozpoznana strata wyniosła 466 mln zł i została ujęta w księgach banku w III kwartale 2022 r.

Wskaźniki Tier1 oraz TCR grupy kapitałowej Alior Bank na koniec czerwca 2022 r.  wyniosły odpowiednio 12,63% oraz 13,99%.

"Alior Bank posiada bezpieczną pozycję kapitałową. Poziomy współczynników kapitałowych Tier1 oraz TCR na koniec I półrocza 2022 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 266 pb (1,3 mld zł.) oraz 202 pb (1 mld zł), parametry ryzyka kredytowego konsekwentnie ulegają dalszej poprawie - koszty ryzyka (CoR) po I półroczu 2022 r. wyniosły 1,39%. Istotnie zmniejszył się również udział kredytów zagrożonych - wskaźnik NPL spadł z 12,96% na koniec I półrocza 2021 r. do 10,7% na koniec I półrocza 2022 r." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)

Wiadomości
Goldman Sachs obniżył prognozę ceny złota do 1 900 USD/toz w perspektywie 12-miesięcznej

Analitycy Goldman Sachs obniżyli prognozę ceny złota do 1 900 USD/toz w perspektywie 12-miesięcznej, podała instytucja. Poprzednio Goldman Sachs prognozował ...

Utopia P2P to miejsce gdzie internet staje się bezpieczny

Czym jest Utopia? Utopia P2P – zaprojektowana dla poszukiwaczy wolności przez innych wizjonerów w ciągu 6 lat ciężkiej pracy, jest całkowicie ...

GPW miała 161,25 mln zł zysku netto, 179,94 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 161,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec

JSW miała 903,7 mln zł zysku netto, 2482,5 mln zł zysku EBITDA w 2021 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 903,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1 ...

GUS: Inflacja wyniosła 8,5% r/r w lutym; konsensus: 8,1% r/r

Inflacja konsumencka wyniosła 8,5% w ujęciu rocznym w lutym 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego ...

Notowania pod znakiem korekty wczorajszych ruchów

Wczorajsza sesja na rynkach wielu klas aktywów wyglądała tak, jak gdyby wojna miała się zaraz skończyć bezwarunkową kapitulacją Rosji i ...