00:30 | GMT: 22:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
YAWAL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
YAWAL
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
YAWAL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
YAWAL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
YAWAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
YAWAL
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 WZA z dnia 20 czerwca 2014, zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
YAWAL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
YAWAL
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
YAWAL
NWZA ws. wyboru członka RN oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
YAWAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
YAWAL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poway Holdings Limited sp. z o.o.
YAWAL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poway Holdings Limited sp. z o.o.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
YAWAL
NWZA ws. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, odwołania członków zarządu, zmiany statutu, powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
YAWAL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Werder Sp. z o.o., Karolinę Mzyk i Yawal SA.
YAWAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
YAWAL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Werder Sp. z o.o., Karolinę Mzyk i Yawal SA.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
YAWAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
YAWAL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa: „Wydział Tłoczni” oraz „Wydział Prefabrykacji”.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
YAWAL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
YAWAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
YAWAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
YAWAL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
YAWAL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
YAWAL
WZA
YAWAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
YAWAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
YAWAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek