01:01 | GMT: 23:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TALEX

Data
Spółka
Wydarzenie
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TALEX
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
TALEX
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
TALEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
TALEX
Publikacja raportu za 2019 rok.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
TALEX
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
TALEX
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TALEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
TALEX
Publikacja raportu za 2018 rok.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TALEX
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
TALEX
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TALEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TALEX
Publikacja raportu za 2017 rok.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TALEX
ZWZA ws. m.in. o podziału zysku za rok 2016.
TALEX
Publikacja raportu za 2016 rok.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TALEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TALEX
Publikacja raportu za 2015 rok.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TALEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TALEX
Publikacja raportu za 2014 rok.
TALEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TALEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
TALEX
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TALEX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TALEX
Publikacja raportu za 2013 rok.
TALEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
TALEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz wypłaty dywidendy.
TALEX
Publikacja raportu za 2012 rok.
TALEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TALEX
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, udzieleniu zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie łącznej ceny nabycia akcji własnych.
TALEX
Publikacja raportu za 2011 rok.
TALEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
TALEX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TALEX
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
TALEX
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
TALEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TALEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TALEX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TALEX
WZA
TALEX
Publikacja raportu za 2010 rok.
TALEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek