17:56 | GMT: 15:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SLR

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SLR
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
SLR
Publikacja raportu za 2013 rok.
SLR
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SLR
Dzień wykupu akcji spółki przez Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH po cenie 20,08 zł za akcję.
SLR
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
SLR
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SLR
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SLR
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SLR
NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
SLR
Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
SLR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
SLR
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SLR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
SLR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SLR
Publikacja raportu za 2012 rok.
SLR
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SLR
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SLR
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SLR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.
SLR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SLR
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SLR
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SLR
Publikacja raportu za 2011 rok.
SLR
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SLR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej, z wyłączeniem poboru oraz zmian w statucie.
SLR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SLR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
SLR
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SLR
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SLR
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek