00:47 | GMT: 22:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
REDWOOD

Data
Spółka
Wydarzenie
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
REDWOOD
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
REDWOOD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok i dalszego istnienia spółki.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
REDWOOD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
REDWOOD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
REDWOOD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
REDWOOD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
REDWOOD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
REDWOOD
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
REDWOOD
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
REDWOOD
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
REDWOOD
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
REDWOOD
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
REDWOOD
Początek notowań spółki COMPLEX (CMX) pod nazwą REDWOOD (RWD), w związku ze zmianą firmy.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
REDWOOD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
REDWOOD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
REDWOOD
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
REDWOOD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
REDWOOD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
REDWOOD
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
REDWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
REDWOOD
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
REDWOOD
WZA
REDWOOD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek