15:04 | GMT: 13:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PROCAD

Data
Spółka
Wydarzenie
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PROCAD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019r.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROCAD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PROCAD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018r.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PROCAD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROCAD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017r.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PROCAD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016r.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PROCAD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015r.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PROCAD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PROCAD
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PROCAD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PROCAD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PROCAD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014r.
PROCAD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PROCAD
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROCAD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROCAD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROCAD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PROCAD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PROCAD
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROCAD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROCAD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROCAD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012r. i wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PROCAD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PROCAD
NWZA ws. skupionych akcji własnych.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PROCAD
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PROCAD
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-informatyka.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PROCAD
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PROCAD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PROCAD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PROCAD
WZA
PROCAD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PROCAD
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki.


«Powrót do terminarza spółek