06:16 | GMT: 05:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PAGED

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PAGED
Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PAGED
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PAGED
Dzień wykupu akcji spółki przez Mespila Investments Limited po cenie 59 zł za akcję.
PAGED
NWZA ws. zmiany w składzie RN bieżącej kadencji, uchylenia uchwały 16 ZWZ z 25 czerwca 2013 r., zatwierdzenia nowego Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
PAGED
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PAGED
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
PAGED
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Mespila Investments Limited z 57,63 zł na 59 zł.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PAGED
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 57,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
PAGED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PAGED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r., wypłaty dywidendy oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
PAGED
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PAGED
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PAGED
Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji serii F oraz 7.000.000 akcji serii G.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PAGED
NWZA ws. upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych na zasadzie art. 362 §1 pkt 8 KSH, upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup akcji własnych, finansowanie nabywania akcji przez pracowników spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby oraz zmiany w składzie RN.
PAGED
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 55,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PAGED
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 55,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mespila Investments Limited.
PAGED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PAGED
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PAGED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PAGED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
PAGED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PAGED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PAGED
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PAGED
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PAGED
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany w składzie RN.
PAGED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PAGED
NWZA ws. upoważnienia zarządu do zakupu akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 3 NWZA 5 października 2011 w sprawie programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów oraz zmian w składzie RN.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PAGED
NWZA ws. programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów spółki oraz spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
PAGED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
PAGED
WZA
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PAGED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PAGED
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
PAGED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
PAGED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek