02:20 | GMT: 00:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MPAY

Data
Spółka
Wydarzenie
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MPAY
Publikacja raportu za 2019 rok.
MPAY
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MPAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej przez spółkę w roku 2018.
MPAY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MPAY
Publikacja raportu za 2018 rok.
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MPAY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MPAY
Publikacja raportu za 2017 rok.
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MPAY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MPAY
Publikacja raportu za 2016 rok.
MPAY
Dzień pierwszego notowania na NC 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MPAY
NWZA ws. zmian składu RN oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MPAY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, osiągniętego w roku obrotowym 2015.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MPAY
Publikacja raportu za 2015 rok.
MPAY
NWZA ws. zmian składu RN, stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz przyjęcia zasad wynagradzania członków RN.
MPAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MPAY
NWZA ws. zmiany statutu.
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MPAY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MPAY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, osiągniętego w roku obrotowym 2014.
MPAY
Publikacja raportu za 2014 rok.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MPAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MPAY
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MPAY
Publikacja raportu za 2013 rok.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MPAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MPAY
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,50 zł do 0,15 zł w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MPAY
NWZA ws. pokrycia strat z lat ubiegłych poprzez obniżenie kapitału zakładowego oraz powołania do składu RN.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MPAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2012, dalszego istnienia spółki oraz zmiany w składzie RN.
MPAY
Publikacja raportu za 2012 rok.
MPAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MPAY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MPAY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MPAY
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
MPAY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MPAY
Publikacja raportu za 2011 rok.
MPAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MPAY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MPAY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L.
MPAY
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
MPAY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek