01:01 | GMT: 23:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MED

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MED
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
MED
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MED
NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz zmiany statutu.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MED
Dzień wykupu akcji spółki przez Neuca Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 6,00 zł za akcję.
MED
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MED
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MED
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MED
NWZA ws. odwołania ze składu RN, powołania do RN, wynagrodzenia RN, przystąpienia do grupy kapitałowej NEUCA oraz przyjęcia regulaminu grupy kapitałowej NEUCA i zmiany statutu.
MED
NWZA ws. powołania do RN.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
MED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w kwocie 49.884,76 zł za rok 2014 oraz połączenia Emitenta ze spółkami MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MED
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MED
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
MED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012.
MED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MED
NWZA ws. zmian w statucie, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
MED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MED
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MED
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek