20:25 | GMT: 18:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MEDIACAP

Data
Spółka
Wydarzenie
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MEDIACAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEDIACAP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członka zarządu spółki oraz zmiany statutu.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MEDIACAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MEDIACAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MEDIACAP
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
MEDIACAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
MEDIACAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MEDIACAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDIACAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MEDIACAP
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla wiceprezes zarządu p. Edyty Gurazdowskiej.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MEDIACAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MEDIACAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MEDIACAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MEDIACAP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MEDIACAP
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.000.000 akcji serii A, 1.134.880 akcji serii B, 4.992.662 akcji serii C oraz 2.291.826 akcji serii D. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
MEDIACAP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MEDIACAP
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
MEDIACAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
MEDIACAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
MEDIACAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2015.
MEDIACAP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za 2015 rok.
MEDIACAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEDIACAP
NWZA ws. zmian w statucie.
MEDIACAP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDIACAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 r. oraz zmiany statutu.
MEDIACAP
Publikacja raportu za 2014 rok.
MEDIACAP
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, zmiany uchwały z dnia 2 lutego 2015 r., wprowadzenia do obrotu na GPW papierow wartościowych emitowanych przez zarząd w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
MEDIACAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MEDIACAP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na NC, przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmiany statutu.
MEDIACAP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MEDIACAP
Pierwszy dzień notowań na NC 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MEDIACAP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MEDIACAP
Wprowadzenie do obrotu na NC 4.992.662 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MEDIACAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2013r oraz zmiany uchwał nr 7, 8 i 11 WZA z dnia 27.01.2014r.
MEDIACAP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za 2013 rok.
MEDIACAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MEDIACAP
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku zorganizowanym oraz zmiany statutu.
MEDIACAP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEDIACAP
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
MEDIACAP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MEDIACAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
MEDIACAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
MEDIACAP
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku z 2012 roku do podziału.
MEDIACAP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za 2012 rok.
MEDIACAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MEDIACAP
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2011 roku na pokrycie straty wykazywanej przez spółkę w latach ubiegłych.
MEDIACAP
Publikacja raportu za 2011 rok.
MEDIACAP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MEDIACAP
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MEDIACAP
WZA
MEDIACAP
Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
MEDIACAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
MEDIACAP
NWZA ws. skupu akcji własnych, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
MEDIACAP
Początek notowań spółki EMLAB (EML) pod nazwą MEDIACAP (MCP), w związku ze zmianą firmy.


«Powrót do terminarza spółek