01:17 | GMT: 23:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
INPOST

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
INPOST
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
INPOST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
INPOST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INPOST
Dzień wykupu akcji spółki przez AI Prime oraz pana Rafała Brzoskę po cenie 11 zł za akcję.
INPOST
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
INPOST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INPOST
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
INPOST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
INPOST
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
INPOST
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę z 9,50 zł na 11 zł za sztukę.
INPOST
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
INPOST
NWZA ws. powołania członka lub członków RN.
INPOST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INPOST
NWZA ws. powołania członka lub członków RN.
INPOST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INPOST
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INPOST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INPOST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INPOST
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
INPOST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INPOST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
INPOST
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.000.000 akcji serii A, 916.122 akcji serii B, 353.878 akcji serii C, 288.000 akcji serii D.
INPOST
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
INPOST
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
INPOST
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
INPOST
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
INPOST
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
INPOST
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek