12:44 | GMT: 10:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
GEKOPLAST

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GEKOPLAST
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
GEKOPLAST
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
GEKOPLAST
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
GEKOPLAST
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
GEKOPLAST
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
GEKOPLAST
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GEKOPLAST
Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
GEKOPLAST
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję.
GEKOPLAST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
GEKOPLAST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
GEKOPLAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za 2016 rok.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GEKOPLAST
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
GEKOPLAST
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
GEKOPLAST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
GEKOPLAST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
GEKOPLAST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GEKOPLAST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
GEKOPLAST
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 1.740.000 akcji serii B1, 105.285 akcji serii B2, 700.000 akcji serii C, 2.660.000 akcji serii D, 537.267 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A, B1, B2 C i D.
GEKOPLAST
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za 2015 rok.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GEKOPLAST
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, powierzenia RN wykonywania zadań komitetu audytu, zmiany statutu.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GEKOPLAST
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, powierzenia RN wykonywania zadań komitetu audytu oraz zmiany statutu.
GEKOPLAST
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GEKOPLAST
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
GEKOPLAST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
GEKOPLAST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
GEKOPLAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GEKOPLAST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GEKOPLAST
Publikacja raportu za 2014 rok.
GEKOPLAST
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D.


«Powrót do terminarza spółek