04:44 | GMT: 02:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GRJAGUAR

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GRJAGUAR
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za 2017 rok.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za 2016 rok.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GRJAGUAR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GRJAGUAR
NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów i założycieli spółki, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników, emisji Warrantów Subskrypcyjnych i in.
GRJAGUAR
Dzień pierwszego notowania na NC 6.069.115 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GRJAGUAR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za 2015 rok.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GRJAGUAR
Zakończenie zapisów na akcje serii D.
GRJAGUAR
Początek zapisów na akcje serii D.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GRJAGUAR
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GRJAGUAR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GRJAGUAR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za 2014 rok.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GRJAGUAR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za 2013 rok.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GRJAGUAR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za 2012 rok.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GRJAGUAR
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za 2011 rok.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GRJAGUAR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GRJAGUAR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
GRJAGUAR
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GRJAGUAR
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GRJAGUAR
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek