07:29 | GMT: 05:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
GALVO

Data
Spółka
Wydarzenie
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GALVO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GALVO
Publikacja raportu za 2019 rok.
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GALVO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
GALVO
Publikacja raportu za 2018 rok.
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GALVO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
GALVO
Publikacja raportu za 2017 rok.
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GALVO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 i straty z lat ubiegłych.
GALVO
Publikacja raportu za 2016 rok.
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GALVO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GALVO
Publikacja raportu za 2015 rok.
GALVO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GALVO
NWZA ws. powołania pani Katarzyny Czyżykowskiej i pani Anny Derach na członków RN oraz zmiany statutu.
GALVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GALVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
GALVO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
GALVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GALVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GALVO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GALVO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GALVO
Publikacja raportu za 2013 rok.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GALVO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GALVO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
GALVO
Publikacja raportu za 2012 rok.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GALVO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GALVO
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
GALVO
Publikacja raportu za 2011 rok.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GALVO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GALVO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GALVO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GALVO
WZA
GALVO
Publikacja raportu za 2010 rok.
GALVO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GALVO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
GALVO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GALVO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GALVO
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek