13:19 | GMT: 11:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
FITEN

Data
Spółka
Wydarzenie
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
FITEN
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
FITEN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
FITEN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
FITEN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
FITEN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FITEN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FITEN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
FITEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
FITEN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FITEN
Publikacja raportu za 2015 rok.
FITEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FITEN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FITEN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FITEN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
FITEN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FITEN
Publikacja raportu za 2014 rok.
FITEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FITEN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FITEN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FITEN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FITEN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FITEN
Publikacja raportu za 2013 rok.
FITEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
FITEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FITEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FITEN
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
FITEN
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FITEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
FITEN
Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
FITEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
FITEN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FITEN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek