10:50 | GMT: 08:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
COMARCH

Data
Spółka
Wydarzenie
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COMARCH
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
COMARCH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
COMARCH
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
COMARCH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COMARCH
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
COMARCH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
COMARCH
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COMARCH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
COMARCH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
COMARCH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
COMARCH
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
COMARCH
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.759 akcji zwykłych na okaziciela serii L1.
COMARCH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
COMARCH
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
COMARCH
Wprowadzenie do obrotu na GPW 73.953 akcji zwykłych na okaziciela serii K3.
COMARCH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
COMARCH
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012 oraz uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków zarządu w latach 2013 - 2016.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
COMARCH
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMARCH
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011.
COMARCH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek