22:27 | GMT: 20:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
COLUMBUS

Data
Spółka
Wydarzenie
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
COLUMBUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
COLUMBUS
NWZA ws.wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek oraz zmian w składzie RN.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
COLUMBUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COLUMBUS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
COLUMBUS
Scalenie akcji w stosunku 7:1.
COLUMBUS
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
COLUMBUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2018 roku.
COLUMBUS
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
COLUMBUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2018 roku.
COLUMBUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2018 roku.
COLUMBUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017, uchylenia uchwały nr 5/10/2017 NWZ z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej, scalenia akcji i zmiany statutu.
COLUMBUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
COLUMBUS
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/11/2016 NWZ z 14 listopada 2016, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
COLUMBUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego przez spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2016, pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
COLUMBUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
COLUMBUS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF, uchwalenia wynagrodzenia członków RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
COLUMBUS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
COLUMBUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dalszego istnienia spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na GPW.
COLUMBUS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
COLUMBUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
COLUMBUS
NWZA ws. połączenia z Columbus Energy S.A., wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii C i E do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN.
COLUMBUS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
COLUMBUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
COLUMBUS
Publikacja raportu za 2014 rok.
COLUMBUS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COLUMBUS
NWZA ws. zmiany siedziby, wyrażenia zgody na zbycie akcji oraz zmian w składzie RN.
COLUMBUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
COLUMBUS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
COLUMBUS
Publikacja raportu za 2013 rok.
COLUMBUS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
COLUMBUS
NWZA ws. m.in. zmiany firmy, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COLUMBUS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
COLUMBUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
COLUMBUS
Publikacja raportu za 2012 rok.
COLUMBUS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
COLUMBUS
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
COLUMBUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
COLUMBUS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
COLUMBUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
COLUMBUS
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
COLUMBUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
COLUMBUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
COLUMBUS
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
COLUMBUS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
COLUMBUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
COLUMBUS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek