04:34 | GMT: 02:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CLC 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/11/2016 NWZ z 14 listopada 2016, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
EUC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN.
FMF 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
GOB 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
PMG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków RN.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.